Ogólnie

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do lektury portalu kompetencyjnego prowadzonego przez prawników Kancelarii Tomczak & Partnerzy opisanego podlegającym wyjaśnieniu tytułem „Finansowanie Medycyny”.

Owo Finansowanie Medycyny stanowi w tym przypadku skrótowy i w pewnym sensie symboliczny opis wszystkich biznesowych aspektów związanych z funkcjonowaniem lecznictwa, służby zdrowia, ubezpieczeń zdrowotnych, ale także odpowiedzialnością lekarzy, zadłużeniem szpitali, finansowaniem handlu z jednostkami medycznymi, strukturą własnościową jednostek medycznych i ich przekształceniami. Prosimy o zrozumienie dla pewnej umowności przyjętej nazwy portalu: nie udało nam się zidentyfikować tytułu lepiej odpowiadającego rzeczywistemu profilowi zainteresowań medycznych prawników Kancelarii.

Zainteresowania prawników Kancelarii tą niezwykle rozległą i niedowartościowaną publicznie tematyką zainicjowane zostały kilkanaście lat temu współpracą z publicznymi szpitalami. Było to jeszcze w czasach, gdy szpitale niezwykle rzadko korzystały z prywatnego doradztwa prawnego i co więcej, zwykle godziły się na wszystko, co organy założycielskie oraz państwowe instytucje finansujące im narzucały.

Czasy nie zmieniły się aż tak bardzo, jak mogły się zmienić i jak tego oczekiwaliśmy: doradztwo prawne jest potrzebne tylko tam, gdzie dochodzi do jednoznacznej identyfikacji interesów poszczególnych instytucji. Niemniej jest już dzisiaj zupełnie jasne, że doradztwo prawne adresowane do szpitali i innych jednostek medycznych jest całkowicie wyodrębnioną, specyficzną dziedziną prawa. Stanowi ona skomplikowany układ powiązanych przepisów prawa publicznego i prywatnego, układ, podlegający nieustannym, choć powolnym zmianom w stronę wzmacniania roli regulacji prywatnoprawnych. A to w oczywisty sposób prowadzi do stopniowego wzrostu znaczenia doradztwa prawnego w rzeczywistości medycznej.

Portalem „Finansowanie Medycyny” kieruje dr adw. Joanna Ostojska, od okresu studiów prawniczych żywo zainteresowana prawem medycznym. Efektem tychże była praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. Krzysztofa Pietrzykowskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W przygotowanie i rozwój specjalizacji z zakresu prawa medycznego w Kancelarii Tomczak & Partnerzy zaangażowana jest grupa prawników, których nazwiska Czytelnik odnajdzie wśród autorów portalu.

 

 Do góry